Javna naročila  


NMV303/2013: Izdelava projektne dokumentacije, PGD in PZI, za gradnjo kasete za odlaganje izkopnega materiala na vzhodnem delu parcele 799/29 k.o. Ankaran, marec 2013

Svet za spremljanje javnih naročil Inženirske zbornice Slovenije je obravnaval zapisnik o javnem odpiranju ponudb za javno naročilo " Izdelava projektne dokumentacije, PGD in PZI, za gradnjo kasete za odlaganje izkopnega materiala na vzhodnem delu parcele 799/29 k.o. Ankaran ",  NMV303/2013 z dne 7.2.2013 in spremembe ŠT. NMV443/2013 z dne 26.02.2013

 

Iz zapisnika smo ugotovili, da se pri tem javnem naročilu pojavljajo neobičajno nizke ponudbe.

 

Celotni dopis je objavljen  tukaj (54 KB).