Javna naročila  


JN8491/2013: Gradbeni nadzor za projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja, julij 2013

Svet za spremljanje javnih naročil Inženirske zbornice Slovenije je obravnaval odločitev o oddaji javnega naročila Gradbeni nadzor za projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop: "Gradnja kanalizacijskega omrežja v občini Šenčur«. 

 

Občino Šenčur smo opozorili, da najnižje ponudbene cene porajajo velik dvom v kakovostno izvedbo storitve, kot tudi samo zmožnost izvedbe take storitve.

 

Celotni dopis je objavljen  tukaj (70 KB).