Javna naročila  


JN8163/2013: Izdelava projektne dokumentacije za podaljšanje pomola I v koprskem pristanišču skladno z DPN, avgust 2013

Svet za spremljanje javnih naročil Inženirske zbornice Slovenije je na osnovi razpisne dokumentacije ob uporabi Meril za vrednotenje inženirskih storitev (IZS 2012) in izkustvenih ocenah pripravil oceno vrednosti razpisanih storitev za javno naročilo št. JN8163/2013 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PODALJŠANJE POMOLA I V KOPRSKEM PRISTANIŠČU SKLADNO Z DPN.

 

Celoten izračun je objavljen  tukaj (407 KB).