Javna naročila  


JN7439/2013: Strokovni nadzor nad izvedbo investicije: rekonstrukcija in energetska sanacija Osnovne šole Trbovlje, junij 2013

 

Svet za spremljanje javnih naročil Inženirske zbornice Slovenije je obravnaval javno naročilo "Strokovni nadzor nad izvedbo  investicije: rekonstrukcija in energetska sanacija Osnovne šole Trbovlje", JN7439/2013.

 

Naročnika smo opozorili na višino letne zavarovalne vsote določene z Zakonom o graditvi objektov.

 

Celotni dopis je objavljen  tukaj (490 KB).