Javna naročila  


JN6145/2013: Rekonstrukcija gradu Grm in novogradnja zgodovinskega arhiva s komunalno infrastrukturo in zunanjo ureditvijo območja v Novem mestu, junij 2013

 

Svet za spremljanje javnih naročil Inženirske zbornice Slovenije in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije sta na osnovi razpisne dokumentacije ob uporabi Meril za vrednotenje inženirskih storitev (IZS 2012) in Priporočil ZAPS za nadomestilo za delo arhitektov pripravila oceno vrednosti inženirskih storitev za javno naročilo JN6145/2013 z dne 22. 5. 2013 naročnika MIZKŠ za »Izdelavo projektne dokumentacije: Idejni projekt, Predinvesticijska zasnova, Investicijski program, Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, Projekt za izvedbo, Projekt notranje opreme, Projekt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo gradu Grm in novogradnjo zgodovinskega arhiva s komunalno infrastrukturo in zunanjo ureditvijo območja v Novem mestu«.

 

Celoten izračun je objavljen  tukaj (166 KB).

 

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, je Ministrstvo za kulturo RS z dopisom opozorila na nepravilnosti v javnem razpisu. Dopis je objavljen  tukaj (214 KB).