Javna naročila  


JN4573/2013: vrednost razpisnih storitev za storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO pri izvedbi projekta oskrbe s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje

 

Svet za spremljanje javnih naročil Inženirske zbornice Slovenije je na osnovi razpisne dokumentacije ob uporabi Meril za vrednotenje inženirskih storitev (IZS 2012) in izkustvenih ocenah pripravil oceno vrednosti razpisanih storitev za javno naročilo št. JN4573/2013 Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU SODRAŽICA – RIBNICA – KOČEVJE». 

 

Skupna ocena vrednosti razpisanih storitev znaša 266.000,00 EUR (brez DDV).

 

Celoten izračun je objavljen  tukaj (59 KB).