Javna naročila  


JN3160/2013: Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za dograditev priključka Šmarje Sap, april 2013

 

Svet za spremljanje javnih naročil Inženirske zbornice Slovenije je na osnovi razpisne dokumentacije ob uporabi Meril za vrednotenje inženirskih storitev (IZS 2012) in izkustvenih ocenah pripravil oceno vrednosti razpisanih storitev za javno naročilo št. JN3160/2013 Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za dograditev priključka Šmarje Sap.

 

Skupna ocena vrednosti razpisanih storitev znaša 290.000,00 EUR (brez DDV).

 

Celoten izračun je objavljen  tukaj (356 KB).