Javna naročila  


JN3081/2013: REKO BRESTERNICA JURIJ, izdelava PZI od km 0+000 do km 1+700, april 2013

 

Svet za spremljanje javnih naročil Inženirske zbornice Slovenije je na osnovi razpisne dokumentacije ob uporabi Meril za vrednotenje inženirskih storitev (IZS 2012) in izkustvenih ocenah pripravil oceno vrednosti razpisanih storitev za javno naročilo št. JN3081/2013 " REKO BRESTERNICA JURIJ: IZDELAVA PZI od km 0+000 do km 1+700".

 

Skupna ocena vrednosti razpisanih storitev znaša 142.000,00 EUR (brez DDV).

 

Celoten izračun je objavljen  tukaj (48 KB).