Javna naročila  


JN2897/2013: Izdelava projektne dokumentacije in OPPN za severno razbremenilno cesto...., obvoznica Bled, marec, april 2013

 

Objavljamo pritožbo ZAPS v zvezi s spremembo razpisnih pogojev in umika spornih določb javnega naročila JN2897/2013 za IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (IDP, PGD, PZI) IN OPPN ZA SEVERNO RAZBREMENILNO CESTO NA BLEDU TER IZDELAVO ŠIRŠE STRATEŠKO URBANISTIČNE ZASNOVE ZA NJENO VPLIVNO OBMOČJE z dne 13.03.2013, zaradi nesorazmernosti zahtev in pogojev naročnika glede na predmet naročila in ustvarjanja okoliščin, ki pomenijo diskriminacijo ponudnikov.

 

Pritožba je objavljena  tukaj (290 KB).

 

Odgovor Občine Bled je objavljen  tukaj. (154 KB)

 

Pripombe IZS zoper javno naročilo JN2897/2013 za IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (IDP, PGD, PZI) IN OPPN ZA SEVERNO RAZBREMENILNO CESTO NA BLEDU TER IZDELAVO ŠIRŠE STRATEŠKO URBANISTIČNE ZASNOVE ZA NJENO VPLIVNO OBMOČJE z dne 13.03.2013 pa so objavljene  tukaj. (54 KB)