Javna naročila  


JN2873/2013: Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev za potrebe Občine Šentjur v obdobju 2013 do 2015, april 2013

 

Svet za spremljanje javnih naročil Inženirske zbornice Slovenije je obravnaval zapisnik o javnem odpiranju ponudb za javno naročilo " Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev za potrebe Občine Šentjur v obdobju 2013 do 2015", JN2873/2013.

 

Ugotovili smo, da najnižje cene porajajo velik dvom v zmožnost izvedbe storitev.

 

Menimo, da je v predmetnem javnem razpisu uporabljen način izbire najcenejšega ponudnika neprimeren, ker ne omogoča objektivne primerjave ponujenih cen.

 

Celotni dopis je objavljen  tukaj. (951 KB)

 

Izračun po ceniku najdete  tukaj (105 KB).

 

Priporočila IZS za naročanje pa najdete  tukaj (1.7 MB).