Javna naročila  


JN2786/2013: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica–Ribnica–Kočevje«, april 2013

 

Svet za spremljanje javnih naročil Inženirske zbornice Slovenije je na osnovi razpisne dokumentacije ob uporabi Meril za vrednotenje inženirskih storitev (IZS 2012) in izkustvenih ocenah pripravil oceno vrednosti razpisanih storitev za javno naročilo št. JN2786/2013 Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za projekt »OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU SODRAŽICA – RIBNICA – KOČEVJE.

 

Skupna ocena vrednosti razpisanih storitev znaša 206.600,00 EUR (brez DDV).

 

Celoten izračun je objavljen  tukaj (46 KB).