Javna naročila  


JN1739/2013: Izdelava idejne zasnove, Projektne dokumentacije PGD in PZI, Novogradnja večnamenske športne dvorane Loška dolina, februar, april 2013

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in Svet za spremljanje javnih naročil Inženirske zbornice Slovenije je obravnaval javno naročilo "Izdelava idejne zasnove, projektne dokumentacije PGD in PZI - Novogradnja večnamenske športne dvorane", JN1739/2013 z dne 18.02.2013.

 

Občino Loška Dolina smo pozvali, da prekliče javno naročilo in ga ponovno oblikuje v skladu s temeljnimi pravili natečaja, ker so kot obvezni sestavni del ponudbe zahtevali izdelano Idejno zasnovo. Celoten dopis je objavljen  tukaj  (197 KB).

 

 

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je pozvala svoje člane k neudeležbi na razpisu za oddajo ponudb. Celoten dopis je objavljen  tukaj  (198 KB).

 

 

ZAPS je podal zahtevo za izvedbo predrevizijskega postopka za pravno varstvo javnega interesa v Zadevi JN1739/2013 - Izdelava idejne zasnove, Projektne dokumentacije PGD in PZI, Novogradnja večnamenske športne dvorane.  

Celoten dopis je objavljen  tukaj (238 KB).