Javna naročila  


JN13262/2011: Izdelava projektne dokumentacije Institut Jožef Stefan - 1 faza, januar 2012

 

Objavljamo oceno potrebnega števila norma ur za JN 13262/2011: Izdelava projektne dokumentacije za rušitev obstoječih objektov in gradnjo novih objektov Centra novih tehnologij I. faza s pripadajočo komunalno infrastukturo« v Ljubljani, Jamova cesta 39 (Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana Slovenija).

 

Ocena je objavljena  tukaj (174 KB).

 

 

Objavljamo tudi dopis, ki je bil poslan direktorju Instituta Jožef Stefan in je objavljen  tukaj (179 KB).