Javna naročila  


JN11864/2011: PGD in PZI za novogradnjo obvoznice Radmirje - Luče, november 2011

 

Objavljamo Oceno potrebnega števila norma ur za JN 11864/211, za PGD in PZI za novogradnjo obvoznice na R2-428/1249 Radmirje - Luče.

 

Svet za spremljanje javnih naročil IZS je na osnovi podatkov iz razpisne dokumentacije ob uporabi indikativnih meril za vrednotenje inženirskih storitev (IMVIS-2011) pripravil oceno potrebnega števila norma ur (NU) za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo ostalih potrebnih storitev po predmetnem javnem naročilu.

 

Ocena je objavljena  tukaj (196 KB).

 

Objavljamo tudi dopis z oceno števila norma ur, ki jo je pripravila IZS in je bila dne 24. 11. 2011 poslana na Ministrstvo za promet RS, Direkcijo RS za ceste, direktorju mag. Gregorju Ficku. Dopis je objavljen  tukaj (1.5 MB).