Javna naročila  


JN1175/2013 in JN1194/2013: Gradbeni nadzor pri izvedbi projekta Odvajanje komunalnih voda v Spodnji Savinjski dolini, julij 2013

 

Svet za spremljanje javnih naročil Inženirske zbornice Slovenije je obravnaval odločitev o oddaji javnega naročila "Gradbenega nadzora pri izvedbi projekta Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini", JN1175/2013 in JN1194/2013.

 

Občino Braslovče smo opozorili, da se pri javnem naročilu pojavljajo neobičajno nizke ponudbe.

 

Celotni dopis je objavljen  tukaj (555 KB).