Javna naročila  


JN10551/2011: Izdelava proj. dok. za sanacijo vodovodnega sanitarnega omrežja..., Onkološki inštitut Ljubljana, oktober 2011

Objavljamo dopis, ki je bil dne 3.11.2011 poslan na Ministrstvo za zdravje RS in sicer Direktorat za zdravstveno ekonomiko.

 

 Dopis Ministrstvu za zdravje RS z dne 3.11.2011 (177 KB)

 

 

 

Glede na projektno nalogo in podaljšanje roka za oddajo ponudb, smo pripravili ponoven izračun potrebnega števila norma ur.

 

 Ocena potrebnega števila norma ur za JN 10551/2011 z dne 18.10.2011 (135 KB)

 

 

 

Pozor:

 

Obveščamo vas, da je naročnik podaljšal rok za oddajo ponudbe za 10 dni, ker bo potencialnim ponudnikom posredoval še projektno nalogo, ki doslej ni bila sestavni del razpisne dokumentacije, zahteva pa se tudi priprava varnostnega načrta. Prav tako so bili objavljeni tudi odgovori v zvezi s tem javnim naročilom na portalu e-naročanje in so objavljeni  tukaj.

 

Ko bo projektna naloga na voljo, bomo pripravili ponoven izračun potrebnega števila norma ur in ga objavili (predvidoma 19. 10. 2011).

 

 Ocena potrebnega števila norma ur za JN 10551/2011 z dne 12.10.2011 (134 KB)