Javna naročila  


JN V 01-12/ST: Izdelava PD in projektantski nadzor za sanacijo...Onkološki inštitut, maj 2012

Svet za spremljanje javnih naročil IZS je na osnovi razpisne dokumentacije ob uporabi "Meril za vrednotenje inženirskih storitev, marec 2012" pripravil oceno vrednosti razpisnih storitev in sicer za javno naročilo V 01-12/ST:

Izdelavo projektne dokumentacije in projektantski nadzor za sanacijo vodovodnega sanitarnega omrežja hladne in tople sanitarne vode s strojno in elektro opremo in sanacija notranje hidrantne mreže v objektih novogradnje, rekonstrukcije in apdaptacije D, E in H na Onkološkem inštitutu v Ljubljani.


Izračun je objavljen  tukaj (534 KB).