Javna naročila  


JN 856/2013: Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev občine Šmartno ob Paki, februar 2013

 

Svet za spremljanje javnih naročil Inženirske zbornice Slovenije je obravnaval zapisnik o javnem odpiranju ponudb za javno naročilo "Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev za potrebe občine Šmartno ob Paki ", JN 856/2013 z dne 25.1.2013.

 

Iz zapisnika smo ugotovili, da se pri tem javnem naročilu pojavljajo neobičajno nizke ponudbe.

 

Menimo, da je v predmetnem javnem razpisu uporabljen način izbire najcenejšega

ponudnika neprimeren, ker ne omogoča objektivne primerjave ponujenih cen.

 

Celotni dopis je objavljen  tukaj .

 

Izračun po ceniku najdete  tukaj (128 KB).

 

Priporočila IZS za naročanje pa najdete  tukaj (1.7 MB).

 

 

Občina Šmartno ob Paki je izločila najcenejšega ponudnika. Obvestilo najdtete  tukaj (133 KB).