Javna naročila  


JN 495/2013: Izvajanje geodetskih storitev v občini Sevnica, februar 2013

 

Svet za spremljanje javnih naročil Inženirske zbornice Slovenije je obravnaval zapisnik o javnem odpiranju ponudb za javno naročilo "Izvajanje geodetskih storitev v letu 2013", JN 495/2013 z dne 16.1.2013.

 

Iz zapisnika smo ugotovili, da se pri tem javnem naročilu pojavljajo neobičajno nizke ponudbe.

 

Na podlagi analize popisa količin iz razpisne dokumentacije in tržnih cen ugotavljamo, da znašajo samo stroški mejnikov približno 60 EUR, kar je polovica celotnega najnižjega ponudbenega zneska. Kot predstavniki inženirske stroke in varstva javnega interesa smo jih zato pozvali, da najnižje cene porajajo dvom v zmožnost izvedbe storitev, zato menimo, da bi morali te ponudnike izločiti.

 

Celotni dopis je objavljen  tukaj (58 KB).

 

Obveščamo vas, da je ponudnik z najnižjo ceno ponudbo umaknil. Razlog za tako nizko ponudbeno ceno je bil v nerazumevanju razpisne dokumentacije.