Javna naročila  


JN 2023/2013: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za obnovo Ljudskega doma v Kranjski Gori, marec 2013

 

Svet za spremljanje javnih naročil Inženirske zbornice Slovenije in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije sta na osnovi razpisne dokumentacije ob uporabi Meril za vrednotenje inženirskih storitev (IZS 2012) in Priporočil ZAPS za nadomestilo za delo arhitektov pripravila oceno vrednosti razpisanih storitev za javno naročilo št. JN 2023/2013 "Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za obnovo Ljudskega doma v Kranjski Gori, z upoštevanjem načel trajnostne gradnje".

 

Skupaj ocena vrednosti razpisanih storitev znaša 141.600,00 EUR (brez DDV).

  

Celoten izračun je objavljen  tukaj (189 KB).

 

Odgovor Občini Kranjska Gora je objavljen  tukaj. (51 KB)