Javna naročila  


JN 13949/2012: Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI) za prenovo Hale Tivoli, januar 2013

 

Objavljamo dopis z dne 9. 1. 2013, ki smo ga poslali na Mestno občino Ljubljana v zvezi z javnim naročilom JN 13949/2012 in se nanaša na "Izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) za prenovo Hale Tivoli v Ljubljani.

 

Opozorili smo jih, da kot predstavniki in zagovorniki inženirske stroke odločno trdimo, da se v tako kratkem času projektne dokumentacije v obsegu, kot je predvideno, (slabe ali dobre) ne da izdelati. Pri tem je treba vzeti v vid tudi dejstvo, da bo moral izbrani ponudnik pridobiti tudi soglasja k PGD. Prav tako smo jih pozvali, da javno naročilo razveljavijo in ponovno objavijo, ter pri tem navedejo realne pogodbene roke.

 

Celoten dopis IZS je objavljen  tukaj (60 KB).

 

Dopis ZAPS-a pa objavljamo  tukaj (139 KB).