Javna naročila  


JN 13531/2012: Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev na območju MOL, januar 2013

 

Objavljamo dopis z dne 14. 1. 2013, ki smo ga poslali na Mestno občino Ljubljana v zvezi z javnim naročilom JN 13531/2012 in se nanaša na "Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2012-2015".

 

Kot predstavniki in zagovorniki inženirske stroke odločno trdimo, da predstavljena kombinacija razpisnih pogojev omejuje razpis le na skrajni minimum ponudnikov, kar smo ugotovili na podlagi evidenc, ki jih vodimo na IZS in sicer seznama geodetskih podjetij in imenika geodetov. Iz le-teh izhaja, da pogoj iz 3. alineje izpolnjuje le eno geodetske podjetje, res pa je, da v seznam geodetskih podjetij niso vpisana vsa geodetska podjetja, zato dopuščamo možnost, da je podjetij vendarle več, vsekakor pa takih ni veliko, saj so vsa večja podjetja vpisana v seznam geodetskih podjetij.

 

Pozvali smo jih, da javno naročilo razveljavijo in ponovno objavijo, ta da kombinacija razpisnih pogojev ne bo omejevala razpis le na skrajni minimum ponudnikov.

 

Celoten dopis je objavljen  tukaj (94 KB).