Javna naročila  


JN 13290/2012: Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI in PID ter projektantski nadzor za Urgentni center Novo mesto, januar 2013

 

Svet za spremljanje javnih naročil Inženirske zbornice Slovenije in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije sta na osnovi razpisne dokumentacije ob uporabi Meril za vrednotenje inženirskih storitev (IZS 2012) in Priporočil ZAPS za nadomestilo za delo arhitektov pripravila oceno vrednosti razpisanih storitev za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI in PID ter projektantski nadzor za projekt "Urgentni center Novo mesto".

 

Skupaj ocena vrednosti razpisanih storitev znaša 501.000,00 EUR (brez DDV).

 


Celoten izračun je objavljen  tukaj (699 KB).

 

Obvestilo o oddaji naročila Splošne bolnišnice Novo mesto najdete  tukaj (775 KB).

 

Naš odgovor na obvestilo o oddaji naročila pa najdete  tukaj (58 KB).