Javna naročila  


JN 1188/2012: Nadzor in koordinacija nad projektiranjem ter recenzija... Onkološki inštitut, november 2012

 

 

Svet za spremljanje javnih naročil Inženirske zbornice Slovenije je na osnovi razpisne dokumentacije ob uporabi Meril za vrednotenje inženirskih storitev (IZS 2012), Poenostavljenih meril za vrednotenje projektantskih storitev za stavbe (ZAPS in IZS 2010) in ob upoštevanju izkustvenih podatkov pripravil oceno vrednosti razpisnih storitev in sicer:

 

Oceno vrednosti razpisanih storitev za JN 1188/2012, z dne 18.10.2012, in to za: Nadzor in koordinacijo nad projektiranjem ter recenzijo IDP, PZI, PID in NOV projektne dokumentacije za sanacijo vodovodnega sanitarnega omrežja hladne in tople vode s strojno in elektro opremo in sanacijo notranje hidrantne mreže v objektih novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije D,E in H na Onkološkem Inštitutu v Ljubljani.


Izračun je objavljen  tukaj (96 KB).