Javna naročila  


JN 1046/2013: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, februar 2013

 

Svet za spremljanje javnih naročil Inženirske zbornice Slovenije in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije sta na osnovi razpisne dokumentacije ob uporabi Meril za vrednotenje inženirskih storitev (IZS 2012) in Priporočil ZAPS za nadomestilo za delo arhitektov pripravila oceno vrednosti razpisanih storitev za javno naročilo št. JN 1046/2013 "Izdelava IDP, PGD in PZI za gradnjo nadomestnega nastanitvenega objekta v sklopu Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna".

 

Skupaj ocena vrednosti razpisanih storitev znaša 159.100,00 EUR (brez DDV).

 

 

Celoten izračun je objavljen  tukaj (687 KB).