Javna naročila  


Evalvacija javnih razpisov in ocena vrednosti inženirskih storitev

 

Svet za javna naročila IZS je v obdobju od leta 2011 do 2013 opravil več izračunov vrednosti inženirskih storitev in pripravil druge pripombe v zvezi v javnimi razpisi.