Izpostavljena novica  

04.10.17

ZUREP-2, GZ in ZAID
V DRUGEM BRANJU POTRJENI NA ODBORU DZ RS

 

 

Spoštovani člani IZS,

 

 

Po poletnem odmoru, v katerem priprava in postopki sprejema nove prostorske, gradbene in poklicne zakonodaje navkljub dopustom niso zamrli, vas danes obveščam, da je Odbor Državnega zbora RS za infrastrukturo, okolje in prostor na včerajšnji maratonski seji s podporo koalicije sprejel amandmaje k predlogu besedil Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti ter potrdil njihova besedila. Obravnava zakonov je trajala skoraj deset ur. SDS in Levica sta sejo obstruirali. Komisija Državnega sveta RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je zakone podprla že konec avgusta.

 

V razpravi smo povedali, da zakone podpiramo, ker prinašajo več izboljšav in obetajo premike na bolje tako za investitorje, gospodarstvo kot stroko, da pa predlagamo nekaj pomembnih izboljšav, za katere smo pripravili predloge amandmajev skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor. Vložil jih je poslanec SMC Branimir Rajić. Kljub temu, da so pri glasovanju prepričali tudi nekatere koalicijske poslance, noben ni prejel potrebne večine glasov. Ob tem ni odveč dodati, da odbor ni potrdil niti enega predloga amandmaja, ki ga ni vložila koalicija na predlog MOP.

 

Državni zbor RS bo obravnaval čistopis besedil z vključenimi potrjenimi amandmaji predvidoma na oktobrski seji.

 

 

 

Lepo pozdravljeni,

 

 

 

 

mag. Barbara Škraba Flis

Generalna sekretarka IZSArhiv »