Izpostavljena novica  

31.05.18

ZAID IN GZ:
MOP SMO OBVESTILI, KAKO BO
IZS RAVNALA V PRIMERU NESKLADNIH ČLENOV

Spoštovani člani IZS,

 

S 1.6.2018 se pričneta uporabljati Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Gradbeni zakon (GZ). 31.5.2018 smo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) z dopisom obvestili, kako bo IZS ravnala v primerih neskladnih členov ZAID in GZ, t.j. členov, ki se nanašajo na prehodna obdobja v ZAID za pooblaščene inženirje in gospodarske subjekte, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost, prehodna obdobja v GZ za vodje del in izvajalce ter neskladna določila GZ o obveznih podatkih, ki se vodijo v Imeniku vodij del.

V zvezi s tem je upravni odbor Inženirske zbornice Slovenije na svoji 247. seji dne 30.5.2018 sprejel odločitev o tem (sklep UO IZS št. 2890), kaj bo IZS v teh primerih štela za prehodno obdobje po ZAID in GZ in kaj bo IZS iz razloga neskladnih določil GZ štela za obvezen podatek v Imeniku vodij del.

 

 

Sklep UO IZS št. 2890 se glasi:

  • Zaradi neusklajenosti prehodnega obdobja za pooblaščene inženirje in gospodarske subjekte, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost (55. in 60. člen ZAID) IZS s 1.12.2018 ne bo pričela z izdajanjem odločb o mirovanju po uradni dolžnosti, če obstoječi člani IZS, prepisani v Imenik pooblaščenih inženirjev s 1.6.2018, ne bodo predložili dokazil, ki jih zahteva 55. člen ZAID, temveč bodo takšne odločbe izdajane šele 1.6.2019.

  • Zaradi neusklajenosti prehodnega obdobja za vodje del in izvajalce (tretji in prvi odstavek 120. člena GZ) IZS s 1.12.2018 ne bo pričela z izdajanjem odločb o mirovanju po uradni dolžnosti, če obstoječi člani IZS, prepisani v Imenik vodij del s 1.6.2018, ne bodo predložili dokazil, ki jih zahteva tretji odstavek 120. člena GZ, temveč bodo takšne odločbe izdajane šele 1.6.2020.

  • Zaradi neusklajenosti določil GZ o obveznih podatkih, ki se vodijo v Imeniku vodij del (prvi, osmi, deveti, šestnajsti odstavek 14. člena, tretji odstavek 120. člena), bo IZS z namenom doslednega izvrševanja določb GZ smiselno z določbo sedme točke četrtega odstavka 11. člena ZAID vodila v Imeniku vodij del še podatke o zaposlitvi in zavarovanju odgovornosti po prvi alineji prvega odstavka 14. člena GZ. V primeru, če bo posameznik zaposlen pri več izvajalcih, bo IZS v Imeniku vodij del označila vse delodajalce.

 

 

Dopis MOP-u s podrobnejšim opisom problematike in razlogi za takšno odločitev je objavljen  tukaj (181 KB).Arhiv »