Izpostavljena novica  

14.04.17

Z NEFORMALNEGA DRUŽABNEGA SREČANJA
GRADBENIKOV SLOVENIJE

 

Inženirska zbornica Slovenije je včeraj, 13. aprila v imenu Zbora za oživitev in razvoj slovenskega gradbeništva (ZORG), pripravila neformalno družabno srečanje gradbenikov Slovenije, ki je potekalo v prostorih gostilne Livada v Ljubljani. Na njem so predstavili predlog in dosedanje priprave na predviden 1. Slovenski gradbeni kongres, ki ga namerava spomladi 2018 na Bledu, organizirati Zbor za oživitev in razvoj slovenskega gradbeništva. Z družabnim srečanjem so želeli predvsem zbrati širši krog tistih, katerih dejavnost je povezana z gradbeništvom, in ki so pripravljeni z idejami ali delovnim prispevki ta kongres obogatiti.

 

Od leve: mag. Jože Renar (GZS-ZGIGM), mag. Črtomir Remec (IZS) in Mirko Požar (ZGS).

 

Predsednik IZS mag. Črtomir Remec, direktor GZS - Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, mag. Jože Renar in predsednik Zbornice za gradbeništvo Slovenije, Mirko Požar, so udeležencem srečanja predstavili dosedanje uspešno delo Zbora za oživitev in razvoj slovenskega gradbeništva. Velik pomen je že samo široko sodelovanje in povezovanje s ciljem izboljšati razmere v gradbeništvu ter postavitev temeljev za novo prostorsko in gradbeno zakonodajo.

Slovenski kongres o gradbeništvu bo nekakšen naslednik ZORG, ki si bo na strokovnem nivoju skupaj s fakultetami, projektantskimi in gradbenimi podjetji ter drugimi zainteresiranimi udeleženci, prizadeval dvigniti celoten nivo gradbeništva, tudi na področju znanja ter povečati zanimanje mladih za gradbene poklice.

 

Srečanje je potekalo v pozitivnem vzdušju.

 

Zamisel za neformalno srečanje gradbenikov so dale članice Zbora za oživitev in razvoj slovenskega gradbeništva - Inženirska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za svetovalni inženiring, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Slovenska inženirska zveza, Zveza gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru ter Zavod za gradbeništvo Slovenije.Arhiv »