Izpostavljena novica  

24.09.19

VZTRAJAMO, DA SE V
NOVELI GZ ČRTA PREVLADUJOČA STROKA

 

 

Upravni odbor IZS je ministru Zajcu iz razloga neodzivnosti na naš julijski dopis na temo vodje projekta za stavbe poslal novi dopis, v katerem je ministra obvestil, da zbornica iz več razlogov vztraja pri črtanju prevladujoče stroke iz tretjega odstavka 12. člena Gradbenega zakona, ki govori o načinu določitve vodje projekta.

 

Med razlogi je upravni odbor navedel, da »pogovori s predstavniki ministrstva v vmesnem času po mnenju IZS ne gredo v pravo smer ter da ob tem Zbornica za arhitekturo in prostor zahteva iz dneva v dan več, zaradi obojega pa je rezultat vsega skupaj le večanje razkoraka v pogledih in stališčih inženirjev in arhitektov ter inženirskih in arhitekturne stroke in ne njihovo zbliževanje v smislu rešitve problema.«

 

Ob tem je ministra opozoril, da je »za področje graditve objektov spor med inženirji in arhitekti močno škodljiv, saj že vpliva na vsakodnevno delo med njimi na projektih. Problem je že preskočil iz vodenja projektiranja tudi na vodenje nadzora, kjer se vodja nadzora podobno določa po načelu prevladujočih del.«

 

 

 Pismo UO IZS ministru Zajcu (184 KB)

 

 Pismo iz julija (205 KB)

 

 

 Arhiv »