Izpostavljena novica  

17.03.17

VOLITVE V ORGANE MATIČNIH SEKCIJ

 

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da so bila v petek, 17.3.2017, v Uradnem listu RS objavljena obvestila o pričetku kandidacijskih postopkov za volitve v organe vseh Matičnih sekcij.  

 

Rok za oddajo kandidatur: 18.3.2017 – 16.4.2017.

 

Sklep o razpisu volitev v organe matičnih sekcij je objavljen  tukaj (213 KB).

 

Predsednik IZS, mag. Črtomir Remec, je letošnje volitve pospremil s povabilom, da na njih kandidirate novi obrazi in mladi člani, ki nam boste prinesli sveže ideje in pozitivno energijo, kot tudi vsi tisti dosedanji funkcionarji, ki ste bili dovolj aktivni in še imate željo za doseganje napredka v stroki in izboljšanje delovanja zbornice.

 

OBVESTILA O PRIČETKU KANDIDACIJSKIH POSTOPKOV PO POSAMEZNIH MATIČNIH SEKCIJAH

 

Matična sekcija gradbenih inženirjev - MSG
- predsednik upravnega odbora
- 7 članov upravnega odbora
- predsednik strokovnega sveta
- 4 člane strokovnega sveta

Razpis za volitve v organe Matične sekcije gradbenih inženirjev je objavljen  tukaj (113 KB).

 

Matična sekcija strojnih inženirjev - MSS
- predsednik upravnega odbora
- 7 članov upravnega odbora
- predsednik strokovnega sveta
- 4 člane strokovnega sveta

Razpis za volitve v organe Matične sekcije strojnih inženirjev je objavljen  tukaj (72 KB).

 

Matična sekcija elektro inženirjev - MSE
- predsednik upravnega odbora
- 7 članov upravnega odbora
- predsednik strokovnega sveta
- 4 člane strokovnega sveta

Razpis za volitve v organe Matične sekcije elektro inženirjev je objavljen  tukaj (436 KB).

 

Matična sekcija inženirjev tehnologov in drugih inženirjev - MST
- predsednik upravnega odbora
- 7 članov upravnega odbora
- predsednik strokovnega sveta
- 3 člane strokovnega sveta

Razpis za volitve v organe Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev je objavljen  tukaj (121 KB).

 

Matična sekcija inženirjev geodetov - MSGeo
- predsednik upravnega odbora
- 7 članov upravnega odbora
- predsednik strokovnega sveta
- 2 člana strokovnega sveta

Razpis za volitve v organe Matične sekcije inženirjev geodetov je objavljen  tukaj (819 KB).

 

Matična sekcija inženirjev rudarske in geotehnološke stroke - MSRG
- predsednik strokovnega sveta
- 4 člane strokovnega sveta

Razpis za volitve v organe Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke je objavljen  tukaj (580 KB).

 

 

Vsa obvestila objavljena v Uradnem listu RS št. 13, z dne 17.3.2017 najdete  tukaj (190 KB).

 

 

 

Vabljeni k vložitvi kandidatur!Arhiv »