Izpostavljena novica  

17.02.17

VOLITVE
NADZORNEGA ODBORA IN DISCIPLINSKIH ORGANOV

 

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da je bilo v petek, 17.2.2017, v Uradnem listu RS objavljeno obvestilo o pričetku kandidacijskega postopka za volitve članov nadzornega odbora in disciplinskih organov IZS.

 

Rok za oddajo kandidatur: 18.2.2017 – 19.3.2017.

 

Obvestilo o razpisu volitev v organe lZS in imenovanju volilne komisije lZS je objavljeno  tukaj (106 KB).

 

Obvestilo o pričetku kandidacijskega postopka je objavljeno  tukaj (133 KB).

 

Objavo v Uradnem listu RS št. 8, z dne 17.2.2017 najdete  tukaj (90 KB).

 

 

Predsednica volilne komisije IZS, Simona Čeh, univ.dipl.inž.geod.