Izpostavljena novica  

10.03.17

VOLITVE NADOMESTNEGA ČLANA
KOMISIJE ZA STATUT IN POSLOVNIK IZ MST

 

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da je bilo v petek, 10.3.2017, v Uradnem listu RS objavljeno obvestilo o pričetku kandidacijskega postopka za volitve nadomestnega člana Komisije za statut in poslovnik iz Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev.  

 

Rok za oddajo kandidatur: 11.3.2017 – 9.4.2017.

 

Obvestilo o razpisu volitev in imenovanju volilne komisije IZS objavljeno  tukaj (72 KB).

 

Obvestilo o pričetku kandidacijskega postopka je objavljeno  tukaj (674 KB).

 

Objavo v Uradnem listu RS št. 12, z dne 10.3.2017 najdete   tukaj (51 KB).

 

 

 

Predsednica volilne komisije IZS, Simona Čeh, univ.dipl.inž.geod.Arhiv »