Izpostavljena novica  

20.10.17

VOLITVE ČLANOV SKUPŠČINE IZS

 

 

V mesecu novembru bodo na Inženirski zbornici Slovenije, na zborih matičnih sekcij, potekale volitve članov Skupščine IZS.

 

Vabimo vas, da izkoristite svojo volilno pravico z glasovanjem na zboru matične sekcije. V kolikor se zbora ne morete udeležiti, lahko za glasovanje pooblastite drugega člana iz vaše matične sekcije. V tem primeru morate podpisati pooblastilo, ki ga pooblaščenec predloži na zboru. Obrazec pooblastila je objavljen  tukaj (176 KB).

 

 

Zbor Matične sekcije strojnih inženirjev (MSS) bo potekal v torek, 7. novembra 2017 ob 14. uri, v prostorih Inženirske zbornice Slovenije, Jarška c. 10b, Ljubljana.

 Vabilo na zbor MSS (171 KB)

 Kandidacijska lista MSS (138 KB)

 

 

Zbor Matične sekcije elektro inženirjev (MSE) bo potekal v torek, 7. novembra 2017 ob 16. uri, v prostorih Inženirske zbornice Slovenije, Jarška c. 10b, Ljubljana.

 Vabilo na zbor MSE (172 KB)

 Kandidacijska lista MSE (138 KB)

 

 

Zbor Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev (MST) bo potekal v četrtek, 9. novembra 2017 ob 14. uri, v prostorih Inženirske zbornice Slovenije, Jarška c. 10b, Ljubljana.

 Vabilo na zbor MST (172 KB)

 Kandidacijska lista MST (141 KB)

 

 

Zbor Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke (MSRG) bo potekal v petek, 10. novembra 2017 ob 12. uri, v prostorih Inženirske zbornice Slovenije, Jarška c. 10b, Ljubljana.

 Vabilo na zbor MSRG (172 KB)

 Kandidacijska lista MSRG (139 KB)

 

 

Zbor Matične sekcije inženirjev geodetov (MSGeo) bo potekal v petek, 10. novembra 2017 ob 13. uri, v prostorih Inženirske zbornice Slovenije, Jarška c. 10b, Ljubljana.

 Vabilo na zbor MSGeo (171 KB)

 Kandidacijska lista MSGeo (143 KB)

 

 

 

Opomba: Termin zbora Matične sekcije gradbenih inženirjev bo določen naknadno. Arhiv »