Izpostavljena novica  

03.01.19

VODJA PROJEKTA ZA STAVBE:
POPRAVLJENI ODGOVOR MOP ZAVRAČAMO

 

 

Pred prazniki smo vas seznanili z odgovorom Ministrstva za okolje in prostor na stališče matične sekcije gradbenih inženirjev, da je vodja projekta in vodja nadzora za stavbe lahko ne le pooblaščeni arhitekt ampak tudi pooblaščeni inženir in zahtevo, da naj ministrstvo napačni odgovor na vprašanje upravne enote umakne s svoje spletne strani.

 

Več: http://www.izs.si/izpostavljena-novica/mop-vodja-nadzora-za-stavbe-je-lahko-tudi-pooblasceni-oz-nadzorni-inzenir-2450/

 

Z odgovorom MOP se ne strinjamo. Aktivnosti za zaščito interesov članov IZS so v teku.

 

V zvezi s problematičnimi interpretacijami MOP, ki pooblaščenim inženirjem odvzemajo pridobljene pravice, si bosta MSG in IZS aktivno prizadevala, da se sporni odgovor MOP za začetek odstrani z njihove spletne strani v nadaljevanju pa poišče za pooblaščene inženirje zadovoljivo in sprejemljivo rešitev. Predsednik UO MSG in generalna sekretarka sva se na to temo sestala z ZAPS 23.11.2018. S pogovori bomo nadaljevali. Cilj je pripraviti skupen predlog rešitve in ga predložiti MOP v obliki predloga za spremembo Gradbenega zakona (GZ). 7.12.2018 se je sestala delovna skupina MSG, ki jo je 23.11.2018 ustanovil zbor MSG. Predsednik UO MSG sem za sestanek zaprosil ministra Jureta Lebna. Sestanek z državnim sekretarjem MOP Alešem Prijonom je dogovorjen za 17.1.2019. UO MSG je na seji 11.12.2018 podprl pobudo gradbene iniciative glede upravnega spora ter vključitev odvetniške družbe in bo za to zagotovil finančna sredstva iz dejavnosti MSG. O dogajanjih vas bomo obveščali.

 

 

Generalna sekretarka IZS

Mag. Barbara Škraba Flis

 

 

Predsednik UO MSG

Dr. PI Samo Peter Medved

 

 

Predsednik IZS

Mag. PI Črtomir RemecArhiv »