Izpostavljena novica  

11.02.19

VODJA PROJEKTA ZA STAVBE –
S SESTANKA PRI DRŽAVNEM SEKRETARJU ALEŠU PRIJONU

 

 

Spoštovani,

  

Seznanjamo vas, da je na to temo 4.2.2019 potekala izredna seja upravnega odbora zbornice in da so se predsednik IZS, predsednik UO MSG in generalna sekretarka v torek 5.2.2019 sestali z državnim sekretarjem Alešem Prijonom. Na sestanku je bil prisoten tudi v.d. predsednika ZAPS. 

 

Tako na izredni seji upravnega odbora kot na sestanku pri državnem sekretarju je bilo s strani MOP povedano, da »zapis v GZ ni po pomenu nič drugačen kot zapis v ZGO-1; da so vse razlage ZGO-1, ki jih je dal MOP, pojasnjevale, da je pri stavbah to praviloma arhitekt, ne pa vedno; da z zapisom v GZ pooblaščenim inženirjem niso bile odvzete pravice; da nikjer ni pojasnjeno, kaj je prevladujoča stroka.«

 

Na sestankih so bili obravnavani primeri, ko je šlo za stavbo, pa so upravni organi po ZGO-1 izdali gradbeno dovoljenje, četudi je bil odgovorni vodja projekta pooblaščeni inženir.

 

Dogovorjeno je bilo, da MOP popravi odgovor na vprašanje upravne enote tako, da so lahko vodje projekta za stavbe glede na namen in zahtevnost gradnje tudi pooblaščeni inženirji.

 

Upravni odbor zbornice je sicer na izredni seji odločil, da v kolikor MOP v 14. dneh ne bo popravil odgovora v skladu s stališčem IZS, IZS vloži zahtevo za avtentično razlago GZ in zahteva spremembo GZ tako, da se del besedila »iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje« iz GZ črta. Slednje je sklenila tudi skupščina IZS 22.1.2019.

 

 

 

Inženirska zbornica SlovenijeArhiv »