Izpostavljena novica  

30.10.18

VABIMO
K ODDAJI PREDLOGOV

 

 

Obveščamo vas, da se s 1. 11. 2018 pričenja postopek za podelitev Nagrade Jožefa Mraka za inovativnost.

 

Iščemo inovativne projektantske rešitve, inovativne tehnološke rešitve, inovativen postopek pri izgradnji objekta. Objekt, tehnologija oz. izdelek ali posamezna faza izvedbe, na katerega se nanaša inovativnost, mora biti zato izveden in v uporabi.

 

Predloge za podelitev Nagrade lahko posredujejo:

• člani IZS,

• upravni odbori matičnih sekcij,

• upravni odbor IZS.

 

Postopek nominacije kandidatov in podelitve bo potekal po pravilniku, ki je objavljen na spletni strani IZS in ga najdete  tukaj.

 

Končno odločitev bo sprejel Upravni odbor zbornice na osnovi predloga Odbora za nagrade. Skladno s pravilnikom bosta podeljeni največ dve nagradi. Obrazložitve predlogov morajo biti vložene skladno z določili, ki so navedena v pravilniku.

 

Nagrada bo podeljena na Svetovnem gradbenem forumu 2019: Odpornost stavb in infrastrukture – World Construction Forum 2019: Buildings and Infrastructure Resilience, ki bo potekal v Ljubljani od 8. do 11. aprila 2019.

 

Prijava predlogov:

INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Odbor za nagrade IZS, Jarška cesta 10/b, 1000 Ljubljana ali preko e-pošte  izsping@izspong.si, s pripisom “za razpis – nagrada Jožefa Mraka”, in sicer do vključno 31. januarja 2019.

 

Celoten razpis je objavljen  tukaj (464 KB).

 

 

Vabljeni k sodelovanju!Arhiv »