Izpostavljena novica  

01.06.17

VABIMO K ODDAJI PREDLOGOV

 

 

Objavljamo razpis za podelitev Nagrad IZS

 

Obveščamo vas, da se s 1.6.2017 pričenja postopek za podelitev nagrad IZS za leto 2017.

 

IZS bo v letu 2017 podelila:

- Nagrado IZS za inženirske dosežke,

- Priznanje za obetajočega mladega inženirja,

- Naziv Častni član IZS.

 

Postopek nominacije kandidatov in podelitve bo potekal po pravilniku, ki ga je sprejel Upravni odbor IZS julija 2013 in je objavljen na spletni strani IZS http://www.izs.si/o-inzenirski-zbornici-slovenije/akti/pravilniki/.

 

Po pravilniku zbornica podeljuje Nagrado IZS za enkraten ali večkraten inženirski dosežek ali za življenjsko delo, naziv Častni član IZS in Priznanje za obetajočega mladega inženirja. Le to se podeli članu IZS, mlajšemu od 35 let.

 

Predloge za podelitev Nagrad IZS lahko tako kot doslej posredujete Odboru za nagrade:
• člani IZS,
• upravni odbori matičnih sekcij,
• upravni odbor IZS.

 

Končno odločitev bo sprejel Upravni odbor zbornice na osnovi predloga Odbora za nagrade. Obrazložitve predlogov morajo biti vložene skladno z določili, ki so navedena v pravilniku.

 

Nagrade bodo podeljene ob Dnevu Inženirske zbornice Slovenije, ki bo potekal jeseni 2017.

 

Vljudno Vas vabimo, da vložite Vaše cenjene predloge na naslov: INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Odbor za nagrade IZS, Jarška cesta 10/b, 1000 Ljubljana, s pripisom »za razpis«, in sicer do vključno 15. julija 2017.

 

Tekst razpisa je objavljen tudi  tukaj (757 KB).

 

 

Predsednik Odbora IZS za nagrade

dr. Željko Vukelić, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol., l.r.Arhiv »