Izpostavljena novica  

11.07.19

UO IZS POZVAL MOP K UMIKU
POJASNILA GLEDE PREVLADUJOČE STROKE

 

 

UO IZS je na 259. seji dne 9.7.2019 v zvezi s  pojasnilom MOP z dne 20.6.2019  (177 KB)sprejel

 

sklep št. 3082:

UO IZS nasprotuje vsebinskemu pojasnilu MOP z dne 20.6.2019 v zvezi s pojmom prevladujoča stroka in vprašanjem, kdo je lahko vodja projekta. UO IZS predlaga MOP, da nemudoma umakne vsebinsko sporno pojasnilo MOP z dne 20.6.2019.

 

 

 

Celoten dopis z obrazložitvijo je objavljen  tukaj (205 KB).

 

 Arhiv »