Izpostavljena novica  

10.01.19

STALNO POKLICNO USPOSABLJANJE
POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV ZA LETO 2019

 

 

 

 

Spoštovani člani,

 

obveščamo vas, da se je s 1.1.2019 pričelo zbiranje kreditnih točk v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID, Ur.l. RS št. 61/17) in Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Ur.l. RS št. 37/18). Določila akta veljajo za pooblaščene in nadzorne inženirje, ne veljajo pa za vodje del.

 

Pooblaščeni in nadzorni inženir mora v letu 2019 zbrati najmanj šest kreditnih točk, od tega najmanj tri točke iz obveznih vsebin, določenih v Letnem programu poklicnega usposabljanja. Pri tem se upoštevajo tudi točke evidentirane v letu 2018.

 

LETNI PROGRAM Z OBVEZNIMI VSEBINAMI najdete v letaku, ki ste ga prejeli z decembrsko številko revije IZS.NOVO in na spletni strani IZS v rubriki Izobraževanja in podrubriki Stalno poklicno usposabljanje: http://www.izs.si/izobrazevanja/letni-program/

 

KREDITNE TOČKE IZ OBVEZNIH IN IZBIRNIH VSEBIN lahko pridobite z udeležbo na izobraževanjih, ki jih organiziramo IZS, strokovna in interesna združenja ter druge organizacije. Zunanja izobraževanja, katerim smo na podlagi posredovanega programa vnaprej določili število kreditnih točk, so skupaj z izobraževanji, ki jih organizira IZS, objavljena na naši spletni strani v SEZNAMU USPOSABLJANJ v rubriki Izobraževanja in podrubriki Stalno poklicno usposabljanje: http://www.izs.si/izobrazevanja/seznam-usposabljanj/ . Seznam bo redno ažuriran.

 

PRIZNAVANJE KREDITNIH TOČK: V kolikor se boste udeležili izobraževanja, ki ga organizira IZS, vloga za priznanje kreditnih točk ni potrebna. Kreditne točke vam bodo pripisane avtomatsko. V kolikor se boste udeležili izobraževanja s Seznama usposabljanj, bo vlogo za priznanje kreditnih točk v vašem imenu vložil organizator usposabljanja. Edino v primeru, da se boste udeležili nekega tretjega izobraževanja, boste morali sami posredovati pisno vlogo za priznanje kreditnih točk z dokazili na IZS. Kaj obsega popolna vloga je opredeljeno v Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev: http://www.izs.si/izobrazevanja/splosni-akt-o-stalnem-poklicnem-usposabljanju/ .

 

EVIDENTIRANJE KREDITNIH TOČK: Pridobljene kreditne točke evidentira služba IZS za javna pooblastila v imeniku pooblaščenih inženirjev.

 

JAVNOST KREDITNIH TOČK: Po ZAID kreditne točke niso javen podatek, zato niso objavljenem v javnem delu imenika pooblaščenih inženirjev, ki dostopen na spletni strani IZS.

 

Več o tem si lahko preberete tudi v decembrski številki revije  IZS.NOVO št. 88 na strani 7.

 

Lep pozdrav, 

 

 

Inženirska zbornica Slovenije

 

 Arhiv »