Izpostavljena novica  

25.04.18

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
GEODETSKE ZAKONODAJE

 

Zadnji meseci leta 2017 in prvi mesec v letu 2018 bodo v geodetski zgodovini zaznamovani kot zakonodajni meseci, saj so bili v novembru 2017 najprej sprejeti trije novi zakoni vezani na prostorsko, gradbeno in poklicno zakonodajo. Sveženj treh zakonov s področja gradenj in urejanja prostora naj bi med drugim prinesli racionalnejše in krajše postopke, lažje usklajevanje različnih interesov, večjo pravno varnost vlagateljev in učinkovitejši nadzor. Zakoni se začnejo uporabljati s 1.6.2018. 
 
Sledila je obravnava in sprejem Zakona o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško – ZEDMRH, ki ureja evidentiranje državne meje z Republiko Hrvaško v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške. Zakon je Državni zbor sprejel dne 27.11.2017 veljati pa je začel dne 09.12.2017. 
 
Sredi decembra 2017 je Državni zbor RS sprejel predlog novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN-1, ki naj bi odpravil pomanjkljivosti v veljavnem zakonu glede opredelitve sistema vrednotenja v zakonu in pravne varnosti lastnikov. Veljati je začel dne 11.01.2018, četrto. poglavje pa se začne uporabljati 1. avgusta 2019. 
 
Konec januarja 2018 pa je bil sprejet še Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin - ZEN-A, ki uvaja nekatere spremembe in dopolnitve potrebne za zagotovitev bolj popolnih, pravilnih in kakovostnih podatkov o nepremičninah. tako, da bodo zagotovljene primerne podlage za kakovostnejše množično vrednotenje nepremičnin. Zakon je bil objavljen v Uradnem listu 7.2.2018, veljati pa začne 22.2.2018. V nadaljevanju so povzete nekatere ključne novosti iz omenjenega svežnja novih ali spremenjenih zakonov. 

 

Celoten članek Geodetske uprave RS je objavljen  tukaj.

 

 Arhiv »