Izpostavljena novica  

27.11.17

REGULIRANI POKLICI PO
NOVI GRADBENI (GZ) IN POKLICNI (ZAID) ZAKONODAJI

 

Nova zakona, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Gradbeni zakon (GZ), ki se bosta pričela uporabljati s 1.6.2018, zmanjšujeta število reguliranih poklicev, ki so v pristojnosti IZS, s šest na dva regulirana poklica. To sta poklica Pooblaščeni inženir in Vodja del. Glejte tabelo spodaj.

Reguliran poklic Pooblaščeni inženir je urejen v ZAID, reguliran poklic vodja del pa v GZ (14. in 120. člen).

Regulirani poklici po ZGO-1 in ZGeoD-1,

ki so v pristojnosti IZS

Regulirana poklica po ZAID in GZ,

ki bosta (po 1.6.2018) v pristojnosti IZS

1. odgovorni projektant

2. odgovorni vodja del in odgovorni vodja posameznih del

3. odgovorni nadzornik in odgovorni nadzornik posameznih del

4. odgovorni revident

5. odgovorni geodet

6. geodet

1.   pooblaščeni inženir

2.   vodja del

 

Vse pridobljene pravice za opravljanje reguliranih poklicev po ZGO-1 in ZGeoD-1 se z ZAID in GZ ohranjajo in se prevedejo v nov sistem, razen reguliranih poklicev odgovorni revident in geodet, ki ju zakon s 1.6.2018 ukinja. Glejte tabele spodaj.

 

Z ZAID je predpisan nov imenik pooblaščenih inženirjev, z GZ pa uveden imenik vodij del. Tega bodo vodile IZS (inženirji, tehniki), OZS (mojstri) in GZS (delovodje), vsaka zbornica svojega.

IZS bo od 1.6.2018 tako vodila dva imenika: pooblaščenih inženirjev in vodij del.

 

Prehod sedanjih reguliranih poklicev po ZGO-1 in ZGeoD-1 na nova regulirana poklica po ZAID in GZ: 

 

Pridobljen reguliran poklic (pooblastilo) po ZGO-1 in ZGeoD-1

 Prehod

 Reguliran poklic po ZAID oz. GZ

Odgovorni revident

(vpisan v imenik IZS po ZGO-1)

 ⇒

Reguliran poklic je s 1.6.2018 ukinjen

Geodet

(imenik geodetov po ZGeoD-1)

 ⇒

Reguliran poklic je s 1.6.2018 ukinjen

 

 

Kombinacije pridobljenih reguliranih poklicev (pooblastil) po ZGO-1 in ZGeoD-1

 Prehod

 Reguliran poklic po ZAID oz. GZ

Odgovorni projektant, odgovorni vodja del, odgovorni nadzornik

(vpisan v imenik IZS po ZGO-1)

 ⇒

 

Pooblaščeni inženir

(prepis v imenik pooblaščenih inženirjev po ZAID)

Odgovorni projektant, odgovorni nadzornik

(vpisan v imenik IZS po ZGO-1)

 ⇒

 

Pooblaščeni inženir

(prepis v imenik pooblaščenih inženirjev po ZAID)

Odgovorni vodja del za zahtevne objekte, odgovorni nadzornik za zahtevne objekte

(vpisan v imenik IZS po ZGO-1)

 ⇒

 

Nadzorni inženir

(prepis v imenik pooblaščenih inženirjev po ZAID – z omejenim pooblastilom na nadzor)

Vodja del

(prepis v imenik vodji del po GZ)

Odgovorni geodet, geodet

(vpisan v imenik IZS po ZGO-1 in imenik geodetov po ZGeoD-1)

 ⇒

 

Pooblaščeni inženir

(prepis v imenik pooblaščenih inženirjev po ZAID)

Odgovorni geodet

(vpisan v imenik IZS po ZGO-1)

 ⇒

 

Pooblaščeni inženir brez pooblastila za potrjevanje elaboratov geodetskih storitev iz 7. odstavka 6. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin

(prepis v imenik pooblaščenih inženirjev po ZAID)

 

Inženirska zbornica Slovenije bo po uradni dolžnosti posameznike, ki bodo na dan 31.5.2018 vpisani v imenik IZS po ZGO-1, s 1.6.2018 avtomatično prepisala v nova imenika (55. in 56. člen ZAID in tretji odstavek 120. člena GZ), pri čemer bodo ohranjena pooblastila, ki jih ima posameznik po ZGO-1 oziroma ZGeoD-1 na ta dan.

 

Posamezniki, ki bodo prepisani v imenik pooblaščenih inženirjev, morajo IZS do 30.11.2018 posredovati podatke o načinu opravljanja poklicnih nalog (tretji odstavek 5. člena ZAID) in zavarovanju odgovornosti za škodo (15. člen ZAID), sicer jim bo s 1.12.2018 izdana odločba o mirovanju statusa pooblaščenega inženirja oz. nadzornega inženirja.

 

Posamezniki, ki bodo prepisani v imenik vodij del, morajo IZS do 30.11.2018 posredovati dokazilo o zaposlitvi in dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo skladno z GZ (14. člen GZ), sicer jim bo s 1.12.2018 izdana odločba o mirovanju statusa vodja del.

 

Kombinacije pridobljenih reguliranih poklicev (pooblastil) po ZGO-1 in ZGeoD-1

 Prehod

 Reguliran poklic po ZAID oz. GZ

Odgovorni vodja del za zahtevne objekte, odgovorni nadzornik za zahtevne objekte

(ni bil vpisan v imenik IZS po ZGO-1, deloval je po drugem odstavku 230. člena ZGO-1)

 ⇒

Nadzorni inženir

(vloga za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev po ZAID – z omejenim pooblastilom na nadzor)

Vodja del

(vloga za vpis v imenik vodji del po GZ)

Odgovorni vodja del za manj zahtevne objekte, odgovorni nadzornik za manj zahtevne objekte

(ni bil vpisan v imenik IZS po ZGO-1, deloval je po 77. in 86. členu ZGO-1)

 ⇒

Nadzorni inženir

(vloga za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev po ZAID – z omejenim pooblastilom na nadzor)

Vodja del

(vloga za vpis v imenik vodji del po GZ)

Odgovorni vodja del za manj zahtevne objekte, odgovorni nadzornik za manj zahtevne objekte

(ni bil vpisan v imenik IZS po ZGO-1, deloval je po tretjem odstavku 230. člena ZGO-1)

 ⇒

Nadzorni inženir

(vloga za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev po ZAID – z omejenim pooblastilom na nadzor)

Vodja del

(vloga za vpis v imenik vodji del po GZ)

Odgovorni vodja posameznih del, odgovorni nadzornik posameznih del

(ni bil vpisan v imenik IZS po ZGO-1, deloval je po tretjem odstavku 77. člena ZGO-1)

 ⇒

Nadzorni inženir

(vloga za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev po ZAID – z omejenim pooblastilom na nadzor)

Vodja del

(vloga za vpis v imenik vodji del po GZ)

 

Posamezniki, ki po ZGO-1 nastopajo kot odgovorni nadzorniki in/ali odgovorni nadzorniki posameznih del in niso vpisani v imenik IZS, morajo na IZS do 30.11.2018 podati vlogo za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev (šesti odstavek 55. člena ZAID - vloga za nadzornega inženirja), sicer po preteku tega roka ne bodo več izpolnjevali pogojev za izvajanje storitev nadzora nad gradnjo (šesti odstavek 55. člena ZAID).

 

Posamezniki, ki po ZGO-1 nastopajo kot odgovorni vodje del in/ali odgovorni vodje posameznih del in niso vpisani v imenik IZS, morajo na IZS v roku dveh let od začetka uporabe GZ, t.j. do 31.5.2020, podati vlogo za vpis v imenik vodij del, sicer bodo po preteku tega roka izgubili že pridobljene pravice.

 

Posamezniki, vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev po ZAID bodo člani IZS, posamezniki, vpisani v imenik vodij del po GZ pa ne. Vsi bodo morali spoštovati etični kodeks. Proti vsem bo mogoče voditi disciplinski postopek na podlagi prijave. IZS bo poleg tega izvajala strokovni nadzor nad posamezniki, vpisanimi v imenik pooblaščenih inženirjev. Posamezniki, vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev, se bodo morali stalno poklicno usposabljati.

 

 Arhiv »