Izpostavljena novica  

29.01.19

Projektant je tisti, ki določi vodjo projekta

 

 

Upravni odbor IZS je problematiko vodje projekta za stavbe ponovno obravnaval na svoji januarski seji.

 

Po mnenju upravnega odbora IZS je izključno projektant (gospodarski subjekt oz. direktor projektanta) tisti, ki določi vodjo projekta. Tako namreč določa Gradbeni zakon.

 

Upravni odbor IZS sporoča članom, da naj se v primeru težav z upravnim organom obrnejo na zbornico.

 

Glede na sklep skupščine IZS z dne 22.1.2019, da naj se Ministrstvu za okolje in prostor predlaga spremembo Gradbenega zakona, s katero se prevladujočo stroko glede na namen objekta črta iz besedila spornega 12. člena zakona, pa je odločil, da se predlog spremembe pošlje na ministrstvo.Arhiv »