Izpostavljena novica  

25.04.18

PRIPOMBE NA
UREDBO O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV V JAVNI RAZPRAVI

 

 

12.4.2018 se je zaključila javna razprava predloga Uredbe o razvrščanju objektov. Kljub temu, da je IZS sodelovala v delovni skupini, ki je pripravljala besedilo, smo pripravili in MOPu posredovali naše pripombe. Le te so posledica dejstva, da naših stališč nismo uspeli uveljaviti v okviru delovne skupine.

 

S poslanimi pripombami smo seznanili tudi državno sekretarko MOP, ga. Lidijo Stebernak.

 

 Pripombe IZS-skupne (201 KB)

 Priloga 1: Pripombe MSG na besedilo uredbe (120 KB)

 Priloga 2: Ppripombe MSG na prilogo 2 (146 KB)

 Priloga 3: Pripombe IZS na predlog priloge 1 GZ 23.11.2016 (359 KB)

 Priloga 4: Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (267 KB)

 Priloga 5: Predlog zahtevnosti objektov z vidika PV (162 KB)Arhiv »