Izpostavljena novica  

05.02.19

PRAVILA STROKE
ZVEZEK 0

 

 

Spoštovani člani IZS,

 

obveščamo vas, da je projektna skupina Inženirske zbornice Slovenije v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije po pripombah Ministrstva za okolje in prostor popravila prvi osnutek zvezka 0 Pravil stroke, ki podrobneje določajo način izdelave projektne dokumentacije. Le ta morata IZS in ZAPS sprejeti v soglasju z MOP (10. odstavek 29. člena GZ).

 

Popravljen osnutek najdete  tukaj (3.2 MB).

 

Vljudno vas vabimo, da nam vaše pripombe nanj posredujete najkasneje do 18.2.2019 na naslov  izsping@zspong.si.

 

Zvezka 1 in 2 sta še v pripravi.

Cilj je, da bodo zvezki 0, 1 in 2 0 Pravil stroke sprejeti na marčevski skupščini IZS.

 

 

Inženirska zbornica SlovenijeArhiv »