Izpostavljena novica  

07.11.19

POVZETEK OKTOBRSKIH SESTANKOV NA MOP

 

 

Nevzdržno stanje neusklajenih podzakonskih aktov z GZ ne bo rešeno letos. Tudi Pravil stroke do konca leta zagotovo ne bo.

 

Spoštovani člani zbornice,

 

v dobrem letu dni smo na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) naslovili številne predloge, zahteve in pobude, prav tako vprašanja in pripombe, vezane na gradbeno, poklicno, prostorsko in okoljsko zakonodajo ter podzakonske akte le te, ki bi rešili mnoge probleme in težave, s katerimi se soočate pri svojem inženirskem delu.

 

Z ministrstvom imamo trenutno odprtih več zadev, reševanje nekaterih stoji že dlje časa, pri drugih rešitev ni zadovoljiva, pri tretjih do pričetka reševanja sploh še ni prišlo.

 

Ministru Zajcu smo v pismu sporočili, da je sodelovanje ministrstva in naše zbornice dvosmeren proces, ki je pomemben ne le za pripravo predpisov, ampak tudi za njihovo udejanjenje v praksi, saj se v ta namen pripravljajo in sprejemajo. Ministrstvo smo pozivali, da nemudoma pristopi k reševanju zadev in predlagali uvedbo rednih mesečnih sestankov na odprte teme s ciljem njihovega sprotnega reševanja, kot je bila praksa že tudi v preteklosti, saj se je izkazala za zelo uspešno.

 

Z državnim sekretarjem Alešem Prijonom smo se sestali konec oktobra na dveh sestankih.

 

Na prvem nam je bilo pojasnjeno, da novelo Gradbenega zakona intenzivno pripravljajo, da pa bo zaradi številnih pripomb, katerih posledica bo razširitev obsega novele, verjetno potrebna ponovna javna razprava. In šele po uveljavitvi novele Gradbenega zakona bo ministrstvo pristopilo k dokončanju novele Pravilnika o gradbiščih, katerega javna razprava je potekala januarja letos. Identično velja za uskladitev Pravilnika o požarni varnosti v stavbah z Gradbenim zakonom. Ocenjujemo, da se bo nevzdržno stanje teh dveh z zakonodajo neusklajenih podzakonskih aktov nadaljevalo še vsaj pol leta, če ne dlje. Ministrstvo smo opozorili, da nekatere naše pripombe na Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov terjajo spremembo Gradbenega zakona in ga pozvali, da naj jih preuči in vzame v obzir že pri pripravi novega predloga novele zakona. Dogovorili smo se, da se bomo o Pravilih stroke, ki podrobneje določajo način izdelave projektne dokumentacije, kjer na pripombe čakamo že od februarja, podrobneje pogovorili na posebnem sestanku v začetku novembra, a termina še nismo prejeli.

 

Predmet drugega sestanka, na katerem je sodeloval tudi ZAPS, je bila problematika vodje projekta (12. člen Gradbenega zakona). Po več urni izmenjavi stališč, pri čemer do uskladitve ni prišlo, je bil sprejet dogovor, da bo ministrstvo pripravilo predlog spremembe tretjega dostavka 12. člena Gradbenega zakona, do katerega se bosta opredelili obe zbornici. Upravni odbor MSG je predlog MOP kategorično zavrnil in zahteval, da se vztraja na sklepu skupščine (črtanje navedbe »iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje«). Predlog bosta obravnavala še projektna skupina za zakonodajo in upravni odbor zbornice.

 

 

Pismo ministru Simonu Zajcu:  Odprte zadeve z MOP (203 KB)

 

 Arhiv »