Izpostavljena novica  

25.01.18

ODGOVORI NA VPRAŠANJA
NOVA PROSTORSKA, GRADBENA IN
POKLICNA ZAKONODAJA

 

 

Na IZS pripravljamo odgovore na vprašanja v zvezi z načinom opravljanja poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev in pogojih za opravljanje dejavnosti po Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). Prav tako pripravljamo in objavljamo odgovore vezane na Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2). Odgovori so informativne narave in ne prejudicirajo morebitne odločitve v konkretnih postopkih.

 

Objavljeni so  tukaj.

 

Člani IZS si lahko na zaprtem delu spletnih strani ogledate tudi posnetek izobraževanja o novi zakonodaji, ki je bilo izvedeno 15.1.2018 na Fakulteti za upravo. Novo zakonodajo so predstavili predstavniki MOPa in je bila namenjena članom IZS in ZAPS.

 

Posnetek izobraževanja si lahko ogledate  tukaj.

 

 

 Arhiv »