Izpostavljena novica  

28.11.18

ODGOVORI MINISTRA JURETA LEBNA
NA VPRAŠANJA O NADZORNIH INŽENIRJIH

 

 

 

Spoštovani člani IZS,

 

problematiko nadzornih inženirjev, natančneje status in delovanje nadzornih inženirjev po Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Gradbenem zakonu (GZ) je upravni odbor zbornice ponovno obravnaval na ponedeljkovi seji in na ministra za okolje in prostor Jureta Lebna naslovil dopis s tremi vprašanji.

 

S tem obvestilom vas seznanjamo z odgovorom ministra, s katerim so ovržene trditve nadzornih inženirjev, ki so na zboru MSG 23.11.2018 zahtevali odgovornost in odstop vodstva zbornice.

 

Z odgovori je minister potrdil odgovore, ki jih zbornica na to temo podaja že vse od sprejetja obeh zakonov lani novembra. Povzemamo:

  • nadzornik lahko za izvajanje nadzora določi tudi nadzornega inženirja (vpisanega v imenik pooblaščenih inženirjev);

  • vodja nadzora je lahko tudi nadzorni inženir (vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev);

  • gospodarski subjekt, ki želi na trgu nastopati kot nadzornik po GZ, izpolnjuje pogoje po 14. členu ZAID tudi z nadzornim inženirjem in ne le s pooblaščenim inženirjem.

 

Minister v odgovoru dodatno pojasnjuje:

  • nadzorni inženirji s pridobljenimi pravicami po ZAID, vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev z nazivom nadzorni inženir, lahko opravljajo vse naloge, povezane z izvajanjem nalog, ki jih v okviru nalog nadzora predvideva GZ, vključno s podpisovanjem dokumentov, potrebnih za prijave in dovoljenja po GZ (npr. podpis dokazila o zanesljivosti in dokumentov za pridobitve uporabnega dovoljenja).

in navaja

  • da je iz razloga, ker se je kot najbolj pereče izpostavilo vprašanje javnih razpisov, saj ti ne upoštevajo pridobljenih pravic nadzornih inženirjev, ministrstvo pozvalo Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, da opozori javne naročnike, naj pri oblikovanju pogojev v javnih razpisih upoštevajo pridobljene pravice nadzornih inženirjev.

 

 

Ob tem dodajamo, da je že pred tem tudi IZS na to opozorila tiste javne naročnike, na katere ste nas opozorili člani.

 

 

 Dopis IZS z vprašanji (104 KB)

 Dopis ministra za okolje in prostor Jureta Lebna z odgovori (121 KB)

 Dopis MOP poslan MJU, Direktoratu za javno naročanje (3.6 MB)

 

 Arhiv »