Izpostavljena novica  

10.12.18

NAMESTITEV IN UPORABA AKTIVNIH STRELOVODOV

 

 

V Pravni praksi št. 41-42 z dne 25. oktobra 2018 je bil objavljen prispevek dr. Janje Hojnik, ki v okviru načela medsebojnega priznavanja blaga opisuje primer opomina Evropske komisije Sloveniji v zvezi z omejevanjem pri namestitvi in uporabi aktivnih strelovodov (Early Streamer Emission - ESE) na stavbah v Sloveniji. Prispevek je enostransko obravnaval omenjeno vprašanje in že prejudiciral zaključke postopka.

 

Na Inženirski zbornici Slovenije je predsednik Matične sekcije elektro inženirjev, mag. Vinko Volčanjk pripravil odgovor, ki je bil objavljen v Pravni praksi dne 6.12.2018. V članku avtorica, dr. Janja Hojnik podaja stališča in zaključke, po katerih bi podjetniki lahko terjali odškodnine. Takšno vnaprejšnje podajanje zaključkov tako s pravnega kot tudi s strokovnega (elektrotehniškega) vidika ni objektivno, saj je postopek še v teku, pri tem pa avtorica na račun evropske zakonodaje zanemari vsebino danes veljavnih predpisov. Preseneča tudi dejstvo, da avtorica prispevka ni povprašala strokovne institucije, IZS o dejstvih, vzrokih in dejanskem stanju, kakor tudi ne o vlogi in nalogah, ki jih izvaja zbornica. Prispevek prav tako ne omenja naslednjih dveh pomembnih dejstev: Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je v preteklosti že izdala Pravno mnenje o uporabi strelovodov Prevectron2 v Sloveniji, ki je bilo v bistvenih očitkih v celoti ovrženo. To vprašanje je obravnavala tudi Komisija za preprečevanje korupcije (2012) in na podlagi dejstev ustavila vse postopke proti IZS.

 

Celoten članek iz Pravne prakse z dne 6.12.2018 je objavljen  tukaj (302 KB).

 

 Arhiv »