Izpostavljena novica  

24.05.19

NA IZS SMO PRIPRAVILI PREDLOG
SPREMEMB GZ IN ZAID TER PRIPOMBE NA PRAVILNIK O PD

 

 

 

Projektna skupina za zakonodajo je zbrala in obdelala predloge članov IZS za spremembo Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. Pripravila je predlog sprememb in dopolnitev, ki ga je potrdil tudi Upravni odbor IZS. Predlogi sprememb in dopolnitev pravilnika so bili poslani Ministrstvu za okolje in prostor in so objavljeni  tukaj (299 KB).

 

Prav tako je Projektna skupina za zakonodajo na pobudo Upravnega odbora matične sekcije gradbenih inženirjev pripravila predlog sprememb in dopolnitev Gradbenega zakona in Zakona o inženirski in arhitekturni dejavnosti v delu, ki se je v praksi gradbenikov izkazal kot bolj problematičen. Tudi te so bile po potrditvi Upravnega odbora IZS poslane na MOP in so objavljene  tukaj (1.1 MB).

 

Ker gre le za parcialne pripombe na Gradbeni zakon in Zakon o inženirski in arhitekturni dejavnosti IZS pripravlja še obsežnejše pripombe.

 

 Arhiv »